Oροι και ΠλαIσιο ΣυμμετοχHς στο ESMARTCITY DATATHON

Το ESMARTCITY DATATHON διέπεται από τους παρόντες όρους. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλλετε τη συμμετοχή σας

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του ESMARTCITY DATATHON, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

Ορολογία

 • Διοργανώτρια Αρχή: Η διοργανώτρια αρχή είναι το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ/Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων.
 • Διοργανωτές: Τα άτομα (φυσικά πρόσωπα) σχετιζόμενα με το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ/Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων που έχουν οριστεί από τη Διοργανώτρια Αρχή για τον προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 • Διαγωνιζόμενη επιχείρηση: Είναι το νομικό πρόσωπο/ιδιωτικός φορέας που διαγωνίζεται στο ESMARTCITY DATATHON.
 • Διαγωνιζόμενος/η: Είναι το φυσικό πρόσωπο σχετιζόμενο με μια διαγωνιζόμενη επιχείρηση και συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στο ESMARTCITY DATATHON.
 • Εκπρόσωπος επιχείρησης: Είναι το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την διαγωνιζόμενη επιχείρηση στο ESMARTCITY DATATHON.
 • Συμμετέχων: Είναι το φυσικό πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στο διαγωνισμό (διοργανωτής, διαγωνιζόμενος, μέντορας, κριτής, κ.α.)

 

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής στο ESMARTCITY DATATHON

 1. Δικαίωμα διαγωνισμού στο ESMARTCITY DATATHON έχουν μόνο νομικά πρόσωπα – επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 2. Η συμμετοχή ως Διαγωνιζόμενη Επιχείρηση στο ESMARTCITY DATATHON γίνεται αποκλειστικά μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου «ESMARTCITY» (https://esmartcity.interreg-med.eu/esmartcity-datathon/).
 3. Ο Εκπρόσωπος κάθε Διαγωνιζόμενης Επιχείρησης είναι υπεύθυνος να δηλώσει την συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό καθώς και ότι άλλο στοιχείο προσωπικό ή μη της Διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και των Διαγωνιζομένων του ζητηθεί από τους Διοργανωτές.
 4. Για τη δήλωση των προσωπικών ή μη στοιχείων της Διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και των Διαγωνιζομένων, ο Εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί
 5. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους
 6. Η συμμετοχή ως Διαγωνιζόμενη Επιχείρηση στο ESMARTCITY DATATHON συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση της Διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και των σχετιζόμενων Διαγωνιζόμενων.
 7. Η συμμετοχή στο ESMARTCITY DATATHON και πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην σελίδα του έργου ESMARTCITY (https://esmartcity.interreg-med.eu/esmartcity-datathon/).
 8. Η υποβολή προτάσεων κατά τη διεξαγωγή του ESMARTCITY DATATHON και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 9. Οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 10. Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του ESMARTCITY DATATHON να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (καταστατικό, ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των Διαγωνιζόμενων Επιχειρήσεων και των σχετιζόμενων Διαγωνιζόμενων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους
 11. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 12. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση
 13. Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.
 14. Οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις δεσμεύονται ότι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν με οποιοδήποτε τρόπο πέρα του σκοπού του διαγωνισμού και να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα και τις APIs που θα τους δοθούν από τη Διοργανώτρια Αρχή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της τελευταίας.
 15. Οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις παρέχουν την άδεια στη Διοργανώτρια Αρχή να δημοσιεύσει για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία αυτών (επωνυμία, λογότυπο, δραστηριότητα, διεύθυνση, κ.α.), των σχετιζόμενων Διαγωνιζόμενων και οτιδήποτε υλικού (παρουσιάσεις, κείμενα, μακέτες, γραφικά, κ.α.) παραδοθούν στη Διοργανώτρια Αρχή.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Η διαδικασία εκτέλεσης του διαγωνισμού ESMARTCITY DATATHON θα γίνει σε τέσσερεις (4) φάσεις, των οποίων οι καταληκτικές ημερομηνίες θα ανακοινώσει η Διοργανώτρια Αρχή.

Φάση 1: Υποβολή συμμετοχής διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας αίτησης συμμετοχής στο ESMARTCITY από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα.

Φάση 2: Παρουσίαση δεδομένων και απαιτήσεων του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Αρχή σε μια ημερίδα (28 Ιουνίου 2019) θα παρουσιάσει τα διαθέσιμα δεδομένα στα οποία θα βασιστούν οι προτεινόμενες εφαρμογές καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις αυτών. Η ημερίδα θα προβληθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου. Επίσης το βίντεο της ημερίδας θα υπάρχει διαθέσιμο μέσω διαδικτύου.

Φάση 3: Υλοποίηση Προτεινόμενων Εφαρμογών. Στις Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις θα δοθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (28 Ιουνίου – 10 Ιουλίου 2019) για να αναπτύξουν τις ιδέες του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Μέντορες και τους Διοργανωτές για τη διευκόλυνση της εργασίας τους. Στο τέλος της φάσης οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις θα πρέπει να παραδώσουν:

 • Demo της προτεινόμενης εφαρμογής
 • Παρουσίαση σε Powerpoint της εφαρμογής.
 • Περίληψη της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Φάση 4: Παρουσίαση της εφαρμογής ενώπιων της Κριτικής Επιτροπής στις 11 και 12 Ιουλίου 2019. Έπειτα από συνεννόηση με τη Διοργανώτρια Αρχή, οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν την εφαρμογή τους ενώπιων της Κριτικής Επιτροπής. Κάθε διαγωνιζόμενη Επιχείρηση θα έχει 20 λεπτά (15 λεπτά παρουσίασης + 5 λεπτά ερωτήσεις) να παρουσιάσει την ιδέα της και το demo της εφαρμογής.

Φάση 5: Ημερίδα βράβευσης. Τη τελευταία μέρα του διαγωνισμού (15 Ιουλίου 2019) θα διοργανωθεί ημερίδα στην οποία θα ανακοινωθούν οι νικητές του διαγωνισμού.

Κυριότητα των εφαρμογών

 1. Όλες οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του ESMARTCITY DATATHON.
 2. Επιπλέον οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις και οι Συμμετέχοντες έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).
 3. Το σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του ESMARTCITY DATATHON θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια πρόσβαση διαδικτυακή σελίδα με την ανοικτή άδεια (π.χ. CC BY-SA 4.0)

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο ESMARTCITY DATATHON υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

 1. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως στοιχεία επικοινωνίας, ταυτοποίησης και βιογραφικό προκριθέντων ή μη, τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τους παρακάτω σκοπούς: a. Για την αποστολή ή επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά δράσεις της Διοργανώτριας Αρχής και του διαγωνισμού ESMARTCITY DATATHON μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS και ταχυδρομείου.
 2. Η Διοργανώτρια Αρχή έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς
 3. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας Αρχής (info@isi.gr) ή και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του έργου ESMARTCITY (maria@pde.gov.gr) να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής από συστήματα εγγραφών της Crowdpolicy, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία
 4. To ESMARTCITY DATATHON είναι μια ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία καινοτομίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες (μέντορες, επισκέπτες, μέλη ομάδων, στελέχη συνεργαζόμενων φορέων κλπ) δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα ή άλλου συμμετέχοντα, οι ίδιοι και οι προτάσεις τους, με οποιονδήποτε τρόπο από το Διοργανωτή ή άλλον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του ESMARTCITY DATATHON ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων της διοργανώτριας ή τρίτων π.χ facebook.com, twitter, instagram κλπ.
 5. Το σύνολο του περιεχομένου όπως : μακετών/ αποδελτιώσεων/ σημειώσεων που θα παραχθεί ή παράγεται από τη Διοργανώτρια Αρχή ή τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του ESMARTCITY DATATHON θα είναι διαθέσιμο με την άδεια (CC BY-SA 4.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el), εκτός αν η Διοργανώτρια Αρχή αποφασίσει να το ορίσει διαφορετικά.
 6. Οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις και οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.
 7. H Διοργανώτρια Αρχή δηλώνει ότι δεν δύναται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 8. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται είτε να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσει την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθεί από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στην ίδια την Διοργανώτρια Αρχή.