Φορμα αιτησης συμμετοχης

Δικαίωμα διαγωνισμού στο ESMARTCITY DATATHON έχουν μόνο νομικά πρόσωπα – επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ